Wyszukaj:
Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  MCIiT
•  Przetargi
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Osoby
•  Działalnośc
•  Akt założycielski
  Nowe Menu
•  2005
•  2006
•  2010
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

167636
od 12 września 2006
Informacje ogólne » Działalnośc Wersja do druku

Zakres działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Promocja turystyczna Miasta Piekary Śląskie :
- prowadzenie punktu IT
- obsługa turystyki przyjazdowej, pielgrzymek, wycieczek
- redagowanie strony internetowej poświęconej walorom turystycznym Piekar Śląskich i okolicy
- udział w Targach Turystycznych
- popularyzacja dziedzictwa kulturowego Piekar i Górnego Śląska
- współpraca międzynarodowa, głównie z miastem partnerskim Kromeriż w Republice Czeskiej
- wydawanie folderów, informatorów, przewodników

2. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej wśrod mieszkańców Piekar Śląskich :
- organizacja rajdów, obozów,  imprez na orientację
- organizacja wycieczek rowerowych i narciarskich
- organizacja Turniejów, prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata turystyki

3. Organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, popularyzujących dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i pogranicza polsko - czesko - słowackiego.

4. Prowadzenie ksiegarni turystycznej

 

Specyfikacja działalności wg PKD

1.  PKD 63.30.D -działalność turystyczna pozostała,------------------------

2. PKD 72.60.Z - działalność związana z informatyką, pozostała,-----

3. PKD 74.87.A - działalność związana z organizacją targów i wystaw,

4.PKD 60.23.Z - transport lądowy pasażerski, pozostały,----------------

5.PKD 63.30.A - działalność organizatorów turystyki,-----------------------

6.PKD 63.30.C - działalność agentów turystycznych,----------------------

7.PKD 92.72.Z - działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej

   niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------

    8. PKD 22.11.Z - wydawanie książek,-------------------------------------------

    9. PKD 22.15.Z - działalność wydawnicza pozostała,----------------------

   10. PKD 74.40 - reklama,--------------------------------------------------------------

   11.PKD 74.85- działalność związana z tłumaczeniami i usługami

       sekretarskimi,--------------------------------------------------------------------------

   12. PKD 52.47.A - sprzedaż detaliczna książek,------------------------------

   13. PKD 52.47.B - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,        

   14.PKD 52.48.G - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
       w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,

   15. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej-------

   16.PKD47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w     
                                niewyspecjalizowanych sklepach------------------------

   17. PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i      
                                 pilotażu---------------------------------------------------------

  18. PKD 85.59.A -  Nauka języków obcych------------------------------------

  19. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć      
                                sportowych i  rekreacyjnych-------------------------------

  20. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
                                niesklasyfikowane--------------------------------------------

  21. PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-

  22. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania------------

  23. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie
                               informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana------------

  24. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
                               techniczna, gdzie  indziej niesklasyfikowana----------

 


Informację wytworzył: Dariusz Gacek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Gacek, Data wprowadzenia: 2006-10-09 15:38:31, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2015-03-04 12:21:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4268